Advokat Malmö Fastighetsrätt

Vi är experter inom fastighetsrätt och andra områden.

Fastighetsrätt är den delen av civilrätten som omfattar lagstiftningen gällande fastigheter, framförallt bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser. Den indelas vanligen i allmän fastighetsrätt som reglerar relationerna mellan avtalsparter, till exempel fastighetsägare och hyresgäster eller köpare och säljare, och den speciella fastighetsrätten som reglerar relationerna mellan det allmänna (staten, kommuner) och fastighetsägare och andra rättighetshavare.

 Fastighetsrätten innefattar även regler som gäller förhållandet mellan den enskilde och det allmänna.

Kontakta oss via mail direkt i webben