Om Hemby Advokatbyrå

 

Hemby Advokatbyrå består av Jörgen, född 1962 och Jonathan, född 1989.

 

Jörgen Hemby

Arbetar med affärsjuridik för företag och privatpersoner främst med avtalsrätt, köprätt, franchiserätt och fastighetsrätt. Han biträder även vid skatteprocesser och i förvaltningsmål om bygglov, detaljplaner och om olika offentligrättsliga avgifter.

Erfarenhet
Grundade advokatbyrån Hemby Advokatbyrå AB 2006.
Anställd på Advokatbyrån Göran Ohlsson
Tingsmeritering från Stockholms länsrätt och Simrishamns tingsrätt

Utbildning
Advokat sedan 1998
Juristexamen, Lunds universitet 1989

Jonathan Janke

Jag tog min juristexamen från Lunds universitet 2016 och har sedan dess arbetat på Hemby Advokatbyrån AB som biträdande jurist, efter att ha haft praktik på byrån under studietiden. Jag företräder och ger råd till klienter inom flera rättsområden.

 

Jörgen Hemby

Arbetar med affärsjuridik för företag och privatpersoner främst med avtalsrätt, köprätt, franchiserätt och fastighetsrätt. Han biträder även vid skatteprocesser och i förvaltningsmål om bygglov, detaljplaner och om olika offentligrättsliga avgifter.

Erfarenhet
Grundade advokatbyrån Hemby Advokatbyrå AB 2006.
Anställd på Advokatbyrån Göran Ohlsson
Tingsmeritering från Stockholms länsrätt och Simrishamns tingsrätt

Utbildning
Advokat sedan 1998
Juristexamen, Lunds universitet 1989

Jonathan Janke

Jag tog min juristexamen från Lunds universitet 2016 och har sedan dess arbetat på Hemby Advokatbyrån AB som biträdande jurist, efter att ha haft praktik på byrån under studietiden. Jag företräder och ger råd till klienter inom flera rättsområden.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi arbetar för att hjälpa dig på bästa möjliga sätt, företag som privatperson.
Byrån är liten men effektiv där kvalitet och service till våra klienter är avgörande och aldrig kompromissas.