Om Hemby Advokatbyrå

Hemby Advokatbyrå består av advokaterna Jörgen Hemby och Jonathan Janke samt biträdande jurist Sebastian Westlund.
advokat malmö fastighettsrätt

Jörgen Hemby

Arbetar med affärsjuridik för företag och privatpersoner främst med avtalsrätt, köprätt, franchiserätt och fastighetsrätt. Han biträder även vid skatteprocesser och i förvaltningsmål om bygglov, detaljplaner och om olika offentligrättsliga avgifter. Erfarenhet Grundade advokatbyrån Hemby Advokatbyrå AB 2006. Anställd på Advokatbyrån Göran Ohlsson Tingsmeritering från Stockholms länsrätt och Simrishamns tingsrätt Utbildning Advokat sedan 1998 Juristexamen, Lunds universitet 1989  

Jonathan Janke

Jag tog min juristexamen från Lunds universitet 2016 och har sedan dess arbetat på Hemby Advokatbyrån AB som biträdande jurist, efter att ha haft praktik på byrån under studietiden. Jag företräder och ger råd till klienter inom flera rättsområden. Sedan 2019 är jag advokat på Hemby Advokatbyrå.

advokat malmö fastighettsrätt

Sebastian Westlund

Sebastian praktiserade på Hemby Advokatbyrå drygt tio månader innan han tog sin juristexamen vid Lunds universitet läsåret 2020. Sedan dess arbetar Sebastian som biträdande jurist på byrån. Under studietiden har Sebastian arbetat med försäljning, inköp och Supply Chain Management i ett multinationellt bolag och har erfarenhet av att hantera affärsrelationer med kunder och leverantörer över hela världen. Tack vare sina tidigare erfarenheter har Sebastian utvecklat god affärsförståelse och organisatoriska färdigheter. Sebastian arbetar med flera olika typer av ärenden men framförallt med ärenden av allmän affärsjuridisk karaktär; i synnerhet ärenden med anknytning till allmän avtalsrätt och handelsrätt.

Jörgen Hemby

Arbetar med affärsjuridik för företag och privatpersoner främst med avtalsrätt, köprätt, franchiserätt och fastighetsrätt. Han biträder även vid skatteprocesser och i förvaltningsmål om bygglov, detaljplaner och om olika offentligrättsliga avgifter. Erfarenhet Grundade advokatbyrån Hemby Advokatbyrå AB 2006. Anställd på Advokatbyrån Göran Ohlsson Tingsmeritering från Stockholms länsrätt och Simrishamns tingsrätt Utbildning Advokat sedan 1998 Juristexamen, Lunds universitet 1989
entrepenadjurist malmö

Jonathan Janke

Jag tog min juristexamen från Lunds universitet 2016 och har sedan dess arbetat på Hemby Advokatbyrån AB som biträdande jurist, efter att ha haft praktik på byrån under studietiden. Jag företräder och ger råd till klienter inom flera rättsområden. Sedan 2019 är jag advokat på Hemby Advokatbyrå.

entrepenadjurist malmö

Sebastian Westlund

Sebastian praktiserade på Hemby Advokatbyrå drygt tio månader innan han tog sin juristexamen vid Lunds universitet läsåret 2020. Sedan dess arbetar Sebastian som biträdande jurist på byrån. Under studietiden har Sebastian arbetat med försäljning, inköp och Supply Chain Management i ett multinationellt bolag och har erfarenhet av att hantera affärsrelationer med kunder och leverantörer över hela världen. Tack vare sina tidigare erfarenheter har Sebastian utvecklat god affärsförståelse och organisatoriska färdigheter. Sebastian arbetar med flera olika typer av ärenden men framförallt med ärenden av allmän affärsjuridisk karaktär; i synnerhet ärenden med anknytning till allmän avtalsrätt och handelsrätt.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi arbetar för att hjälpa dig på bästa möjliga sätt, företag som privatperson. Byrån är liten men effektiv där kvalitet och service till våra klienter är avgörande och aldrig kompromissas.