Tvistemål Advokat

Vi är experter inom tvistemål och andra områden. Advokat Malmö.

Ett tvistemål eller civilmål är i svensk rätt de mål där allmän domstol handlägger och avgör frågor mellan enskilda parter som inte kan komma överens. Den som väcker talan mot någon i ett tvistemål betecknas kärande och motparten betecknas svarande.

Kontakta oss via mail direkt i webben