Aktuellt hos Hemby Advokatbyrå

Reflektioner kring min praktikperiod på Hemby Advokatbyrå

Nu har jag varit på min första praktik – även kallad "LIA" (lärande i arbete) – på Hemby Advokatbyrå i två månader och jag tänkte dela med mig av min upplevelse av att praktisera på en advokatbyrå, vad mina förväntningar var innan jag kom hit och hur jag upplever det...

Under vilka omständigheter har man rätt att säga upp ett avtal till förtida upphörande? Finns det några risker med att säga upp ett avtal till förtida upphörande?

Inledning En förtida uppsägning av ett avtal innebär att avtalet sägs upp tidigare än vad som annars vore möjligt. För ett avtal som löper på obestämd tid (”tillsvidareavtal”) innebär det således att uppsägningstiden (om sådan finns) inte iakttas. För ett avtal som...

Avtal, affärer och tolkningsproblem

Affärer förverkligas genom avtal. Därför är avtalet det rättsliga instrument som spelar störst roll för ekonomisk aktivitet. Allteftersom näringslivet i allt större omfattning internationaliseras och digitaliseras ökar behovet av avtal som tillgodoser kommersiella mål...

Hur stor del av privatlivet kan vara offentligt innan någon tar skada?

Som tidigare paralegal praktikant på byrån lärde jag mig värdet av informationssökning. En typisk arbetsuppgift för en paralegal är att söka efter information som kan vara av värde för klienten. Det är en tidskrävande arbetsuppgift där man inte alltid vet exakt vad...

Tankar kring en advokatbyrås annonsering på internet

Som advokatbyrå finns det ett intresse av att nå ut till potentiella klienter genom annonsering. Frågan är vilka kanaler för annonsering som fungerar bäst och vilka sökverktyg folk använder mest? Det traditionella annonsverktyget Eniro, tidigare Gulasidorna, är en...