Aktuellt hos Hemby Advokatbyrå

Avtal, affärer och tolkningsproblem

Affärer förverkligas genom avtal. Därför är avtalet det rättsliga instrument som spelar störst roll för ekonomisk aktivitet. Allteftersom näringslivet i allt större omfattning internationaliseras och digitaliseras ökar behovet av avtal som tillgodoser kommersiella mål...

Hur stor del av privatlivet kan vara offentligt innan någon tar skada?

Som tidigare paralegal praktikant på byrån lärde jag mig värdet av informationssökning. En typisk arbetsuppgift för en paralegal är att söka efter information som kan vara av värde för klienten. Det är en tidskrävande arbetsuppgift där man inte alltid vet exakt vad...

Tankar kring en advokatbyrås annonsering på internet

Som advokatbyrå finns det ett intresse av att nå ut till potentiella klienter genom annonsering. Frågan är vilka kanaler för annonsering som fungerar bäst och vilka sökverktyg folk använder mest? Det traditionella annonsverktyget Eniro, tidigare Gulasidorna, är en...

Hur får advokater in uppdrag? Hur fungerar sekretessen för advokater?

Som advokat är man van vid att få många olika typer av frågor. Några vanligt förkommande frågor från klienter handlar om hur uppdragen kommer in och hur det fungerar med sekretess. Dessa frågor tänkte jag beröra i dagens inlägg. Att det inkommer uppdrag till byrån är...

Den nya marknadsföringen

År 2018 ser väldigt annorlunda ut. Faktum att man börjat läsa E-tidningar och det mesta sker från en dator, tablet eller mobil, ändras sättet man kan annonsera och marknadsföra sig. Den nya marknadsföringen är det samlingsnamn jag valt åt marknadsföring via sociala...