Som advokatbyrå finns det ett intresse av att nå ut till potentiella klienter genom annonsering. Frågan är vilka kanaler för annonsering som fungerar bäst och vilka sökverktyg folk använder mest?

Det traditionella annonsverktyget Eniro, tidigare Gulasidorna, är en kanal byrån idag använder sig av som tillhandahåller annons på internet med logga, kontaktuppgifter, bilder och länk till byråns hemsida för strax under 3000 kronor om året. Som advokat kanske man förväntas synas på traditionella platser som Eniro, detta är svårt att veta då det finns flera kanaler att söka information genom.

Ett annat sätt för en byrå att annonsera är att använda sig av Google AdWords. Det fungerar som så att när någon söker på Google matchas sökningen genom deras annonsverktyg AdWords och byråns annons hamnar högt upp i sökresultatet utifrån sökord. Detta är förstås attraktivt då Google är en mycket stor sökmotor. Kostnaden för en annons på AdWords är avsevärt högre än hos Eniro och frågan är ifall lönsamheten av en sådan annons motsvarar den högre kostnaden?

Ytterligare en kanal för annonsering är Hitta.se som ligger inom samma priskategori som Eniro. Till skillnad från Eniro tillhandahåller Hitta.se mer information vid en sökning om ett företag vilket är fördelaktigt konkurrensmässigt. Då byrån även har en annons på Hitta.se finns det ett intresse av att jämföra tjänsten med Eniro och Google Adwords. Möjligen är både Eniro och Hitta.se kanaler som blir mindre och mindre och på sikt kommer att försvinna helt då fler använder Google i större utsträckning. Denna teori diskuteras på internet och frågan är om de mindre kanalerna kommer att finnas kvar om några år?

Utifrån statistik på byråns hemsida kan vi utläsa att våra besökare i dagsläget hittar till oss i samma utsträckning från både Eniro och Google, detta utan annonsering via Google AdWords.

Det ligger i byråns intresse att hamna högt upp i sökresultat på sökord som franchise, advokat, Malmö.

Alexandra Nilsson,

Tidigare Paralegal praktikant,

Advokatbyrån Jörgen Hemby AB