Nu har jag varit på min första praktik – även kallad ”LIA” (lärande i arbete) – på Hemby Advokatbyrå i två månader och jag tänkte dela med mig av min upplevelse av att praktisera på en advokatbyrå, vad mina förväntningar var innan jag kom hit och hur jag upplever det nu.

Paralegalyrket är relativt nytt här i Sverige och jag möts dagligen av människor som frågar vad det är. I grova drag kan yrkesrollen beskrivas som att en paralegal på en advokatbyrå arbetar med att ”täcka upp” för en advokat eller en jurist. Yrket är med andra väldigt brett och innefattar en mängd olika arbetsuppgifter. Man skulle kunna säga att en paralegal har rollen mellan en assistent och en biträdande jurist. Detta innebär att man som paralegal arbetar med att föra anteckningar, sköta kontakten med klienter, göra grundläggande rättsutredningar och andra kontorsgöromål som hör till det dagliga livet på en advokatbyrå. En paralegal kan däremot inte representera klienter, bestämma arvode eller acceptera ärenden.

Innan praktiken skulle dra igång var jag nervös då det kändes som allt man har läst och lärt sig under utbildningen hade försvunnit. Men redan första veckan här på Hemby Advokatbyrå kände jag att detta är helt rätt yrke för mig. Mina känslor kring att arbeta på en advokatbyrå har förändrats totalt. Jag hade förutfattade meningar gällande advokatbyråer där min uppfattning har varit att det är väldigt tyst, stelt och att man inte pratar mer än det som behövs. På Hemby Advokatbyrå är stämningen raka motsatsen. Vi arbetar förvisso med komplexa och viktiga ärenden men mellan kollegor är det en avslappnad stämning och vi delar många skratt vid sidan av arbetet. För mig är det viktigt att ha ett betydelsefullt yrke samtidigt som man har en god relation till sina kollegor, eftersom det höjer motivationsfaktorn. Jag trodde att juridiken var något abstrakt men här går vi in i minsta detalj, vem sa vad? Hur sa personen det? I vilket sammanhang?  Att samla in fakta är ett viktigt moment och här har jag som paralegal en viktig roll.

Angelica Nilsson (Paralegalpraktikant)
Hemby Advokatbyrå AB
Gustav Adolfs torg 47, Malmö
040-630 63 60