Som tidigare paralegal praktikant på byrån lärde jag mig värdet av informationssökning. En typisk arbetsuppgift för en paralegal är att söka efter information som kan vara av värde för klienten. Det är en tidskrävande arbetsuppgift där man inte alltid vet exakt vad man söker efter. Internet är ett mycket hjälpsamt verktyg i arbetet med att söka och hitta information. Internet som användningsområde har förändrats enormt det senaste decenniet och då syftar jag framför allt på hur privatpersoner använder internet. En stor skillnad mot tidigare är mängden privat information personer publicerar om sig själva i social media. Denna information kan vara känslig och avslöjande på ett sätt som individen inte tänkt på ifall informationen kommer i någon annans händer. Gränsen mellan den privata- och offentliga sfären har successivt suddats ut i takt med att allt mer privat information delas offentligt. När våra privatliv öppnas upp och bjuder in till allmänt deltagande kan objudna gäster dyka upp och vi kan ta skada, stor skada. Hur stor del av vårt privatliv som kan offentliggöras innan vi kan ta skada är omöjligt att svara på då varje situation är unik. Däremot bör man alltid vara försiktig och tänka sig för en extra gång ifall det privata faktiskt ska förbli privat eller om fler är välkomna att ta delta. Konversationer eller bilder som publicerats offentligt på till exempel en blogg, Facebook eller annat forum från såväl privatpersoner som företag kan innehålla intressant information. Inom advokatverksamhet kan det vara aktuellt att söka information om en motpart vid exempelvis en tvist om fel i fastighet. Det första steget kan då vara att göra en sökning om motparten på Google. Ifall köparen som angett fel i fastighet exempelvis medverkat i en artikel för ett inredningsmagasin med fina bilder som lovordar samma fastighet kan denna information minska trovärdigheten om påtalat fel.

Alexandra Nilsson

Paralegal student

Advokatbyrån Jörgen Hemby AB