Under vilka omständigheter har man rätt att säga upp ett avtal till förtida upphörande? Finns det några risker med att säga upp ett avtal till förtida upphörande?

Under vilka omständigheter har man rätt att säga upp ett avtal till förtida upphörande? Finns det några risker med att säga upp ett avtal till förtida upphörande?

Inledning En förtida uppsägning av ett avtal innebär att avtalet sägs upp tidigare än vad som annars vore möjligt. För ett avtal som löper på obestämd tid (”tillsvidareavtal”) innebär det således att uppsägningstiden (om sådan finns) inte iakttas. För ett avtal som...
Avtal, affärer och tolkningsproblem

Avtal, affärer och tolkningsproblem

Affärer förverkligas genom avtal. Därför är avtalet det rättsliga instrument som spelar störst roll för ekonomisk aktivitet. Allteftersom näringslivet i allt större omfattning internationaliseras och digitaliseras ökar behovet av avtal som tillgodoser kommersiella mål...

Tankar kring en advokatbyrås annonsering på internet

Som advokatbyrå finns det ett intresse av att nå ut till potentiella klienter genom annonsering. Frågan är vilka kanaler för annonsering som fungerar bäst och vilka sökverktyg folk använder mest? Det traditionella annonsverktyget Eniro, tidigare Gulasidorna, är en...

Den nya marknadsföringen

År 2018 ser väldigt annorlunda ut. Faktum att man börjat läsa E-tidningar och det mesta sker från en dator, tablet eller mobil, ändras sättet man kan annonsera och marknadsföra sig. Den nya marknadsföringen är det samlingsnamn jag valt åt marknadsföring via sociala...