Som advokat är man van vid att få många olika typer av frågor. Några vanligt förkommande frågor från klienter handlar om hur uppdragen kommer in och hur det fungerar med sekretess. Dessa frågor tänkte jag beröra i dagens inlägg.

Att det inkommer uppdrag till byrån är grundläggande för arbetet och sker på flera olika sätt. Som advokat är man sitt eget varumärke där ett gott rykte är värdefullt. Att vara omtalad, synas och höras i exempelvis media eller debattinlägg gör att fler personer lägger märke till en vilket kan ge önskad effekt genom att generera fler klienter. Att synas genom annonsering, vilket skrivits om i tidigare blogginlägg, är ett klassiskt men gångbart sätt att visa att man finns. Andra vanligt förekommande sätt att få nya klienter på är genom tidigare och befintliga klienter som rekommenderar ens tjänster vidare. Något som inte ska underskattas är vikten av det förtroende och känsla man utstrålar. Människor man umgåtts med och träffat på i exempelvis sociala sammanhang vänder sig i stor utsträckning till någon de redan tidigare mött och fått ett gott intryck av. Sist men inte minst kan vänner och bekanta i flera led höra av sig för juridisk hjälp. Sätten att få in nya klienter eller ärenden på är som sagt många och huvudsaken är att något sätt fungerar!

Ett annat område många klienter ställer frågor kring är vad som gäller angående sekretess för advokater. Exempel på frågor som uppkommer är i vilket skede sekretessen börjar och hur långt sekretessen sträcker sig. Det kan finnas en oro hos klienter hur det ligger till med sekretessen då deras ärende kan innehålla känslig information. När det gäller sekretess för advokater är det advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed som gäller. Det innebär att den information som en advokat tar del av lyder under sekretess oavsett om advokaten tar på sig uppdraget eller ej. Både presumtiva och befintliga klienter kan därför känna sig trygga med att anförtro sitt ärende till en advokat. Undantag från sekretessen kan bland annat föreligga ifall laglig skyldighet finns för advokaten eller då klienten gett sitt samtycke till att advokaten får lämna information vidare. Vid kontakt med en advokat gäller alltså sekretessen från och med den första kontakten. Att något lyder under sekretess innebär i praktiken att man som advokat inte yppar något om vare sig att någon är klient eller ej eller avslöjar information i ett ärende.

Advokat Jörgen Hemby