Tankar kring en advokatbyrås annonsering på internet

Som advokatbyrå finns det ett intresse av att nå ut till potentiella klienter genom annonsering. Frågan är vilka kanaler för annonsering som fungerar bäst och vilka sökverktyg folk använder mest? Det traditionella annonsverktyget Eniro, tidigare Gulasidorna, är en...

Den nya marknadsföringen

År 2018 ser väldigt annorlunda ut. Faktum att man börjat läsa E-tidningar och det mesta sker från en dator, tablet eller mobil, ändras sättet man kan annonsera och marknadsföra sig. Den nya marknadsföringen är det samlingsnamn jag valt åt marknadsföring via sociala...