Under vilka omständigheter har man rätt att säga upp ett avtal till förtida upphörande? Finns det några risker med att säga upp ett avtal till förtida upphörande?

Under vilka omständigheter har man rätt att säga upp ett avtal till förtida upphörande? Finns det några risker med att säga upp ett avtal till förtida upphörande?

Inledning En förtida uppsägning av ett avtal innebär att avtalet sägs upp tidigare än vad som annars vore möjligt. För ett avtal som löper på obestämd tid (”tillsvidareavtal”) innebär det således att uppsägningstiden (om sådan finns) inte iakttas. För ett avtal som...
Avtal, affärer och tolkningsproblem

Avtal, affärer och tolkningsproblem

Affärer förverkligas genom avtal. Därför är avtalet det rättsliga instrument som spelar störst roll för ekonomisk aktivitet. Allteftersom näringslivet i allt större omfattning internationaliseras och digitaliseras ökar behovet av avtal som tillgodoser kommersiella mål...